لحظه ای با امام زمان (عج)
۱۳۸۱/۸/۳٠
  ... نظرات() 
امروزم سلام
تولد جدتون . امام حسن مجتبی را تبريک ميگم.
مي دونم که امروز خوشحالين . پس سر افطار ما رو از دعا فراموش نکنين.
خودتون که می دونين .من چی می خوام. پس منتظرش هستم.
دستتون درد نکنه
۱۳۸۱/۸/٢٩
چقدر امروز خوشحالم کردی ... نظرات() 
سلام
امروز .فقط از خودش خواستم. اونم کمکم کرد ۱۰۰۰ تا
به کمکش .امتحان رانندگيُ ۱ ضرب قبول شدم.
ممنونم.
۱۳۸۱/۸/٢۸
فقط به خاطر تو شروع کردم... ... نظرات() 
سلام ای مهربانم.
کمکم می کني مگه نه؟؟؟
دوست دارم همه بدونن که دوست دارم.