لحظه ای با امام زمان (عج)
۱۳۸۳/۱٢/۱
  ... نظرات() 

سلام امام زمانم

چرا اينطوری شد؟

از اين موضوع چی بايد بفهمم که نفهميدم؟

از اين که مخاطبم شما نبودين ....

يا گير جای ديگه بود؟

به من بفهمونين وگرنه همين طور دلخور ميمونم.

اللهم عجل لوليک الفرج