لحظه ای با امام زمان (عج)
۱۳۸۳/٢/۳۱
  ... نظرات() 

سلام امام زمان

خوبين؟

يه نفر برام پيغامی گذاشته بود که من به فکر فرو برد...........

يعنی من کار بدی کردم گله کردم؟

من که با شما رودرواسی ندارم. هر چی دل تنگم بخواد ميگم.

پس چرا برداشت اينطوری شده؟

خلاصه يه جوری به من بگيد اوضاع چطوريه الآن؟

ديگه دوسم ندارين؟

راستی بابت اون اتفاق ديشب خيلی ممنونم. ميدونم که لطف شما بوده وگرنه هيچ دليلی نداشت  اون آقا اونطوری به من کمک کنه. 

انشا الله اگه خدا بخواد داره کارا کم کم درست ميشه. همه چيز سپرديم دست شما. راضی به رضای شما هستم.

اللهم عجل لوليک الفرج

 

۱۳۸۳/٢/٢٦
  ... نظرات() 

سلام امام زمان

به يادتونم. همين

فردا ميرم مشهد انشا الله

نديدين ما رو حلال کنين

اللهم عجل لوليک الفرج

۱۳۸۳/٢/۱٧
  ... نظرات() 
سلام امام زمانم
من يکی ديگه شدم.
سوده هستم اما يه سوده خوب.
ميگين نه؟
حالا ببينين.
اراده
سعی
جنگ با هوا و هوس دل
تلاش
فعاليت
ارائه توانايی ها
اگه بشه چی میشه.....................
آخجون

اللهم عجل لوليک الفرج


آره گفته بودم ديگه نمی نويسم. ولی اشتباه می کردم. مينويسم و می جنگم
امام زمان هر وقت دلشون خواست جواب منم بدن.
من که نبايد از زندگی کردن بايستم!
من ميرم جلو .. تا جايی که بتونم. ميدونم توانم زياده . بهم ثابت شده
امام زمان من هستم.. شما چطور؟

۱۳۸۳/٢/۱٥
  ... نظرات() 

 

 

 

 

 

۱۳۸۳/٢/۱٢
  ... نظرات() 

باز هم در ميزنم

امام زمان سلام

امام زمان ديگه هيچی نمی نويسم.

تا ...........

آخه مگه من کار سختی ازتون خواستم؟

نه

پس چی؟ به صلاحم نيست؟

يعنی بعد از اين همه مدت هنوزم ميگين به صلاحم نيست؟

شوهرم ميگه امتحان الهی

آخه من ميخوام بدونم خدا چه کسی ۲۰ سال امتحان کرده که من دوميش هستم؟

ديگه خسته شدم. ديگه با اين وضعم نميسازم..

اگه کمکم کردين که کردين

اگه نکردين ديگه نمی نويسم

اللهم عجل لوليک الفرج

۱۳۸۳/٢/۸
  ... نظرات() 

آنقدر در می زنم اين خانه را

تا ببينم لطف صاحبخانه را

۱۳۸۳/٢/٧
  ... نظرات() 

همشون می تونن کمکم کنن ولی نمی کنن

۱۳۸۳/٢/٧
  ... نظرات() 

همشون می تونن کمکم کنن ولی نمی کنن

۱۳۸۳/٢/٧
  ... نظرات() 

همشون می تونن کمکم کنن ولی نمی کنن

۱۳۸۳/٢/٦
  ... نظرات() 

همشون ميتونن کمکم کنن  ولی نمی کنن.

۱۳۸۳/٢/۳
  ... نظرات() 

همشون ميتونن کمکم کنند

ولی نمی کنند.

۱۳۸۳/٢/۱
  ... نظرات() 

همشون ميتونن کمکم کنن ٫ولی نمی کنن.

نمی کنن.

نمی کنن.

۱۳۸۳/٢/۱
  ... نظرات() 

همشون ميتونن کمکم کنن ٫ولی نمی کنن.