لحظه ای با امام زمان (عج)
۱۳۸۳/٥/۱٩
هنوز زنده ام ... نظرات() 

سلام امام زمانم.

سلام دوستان خوبم

آره هنوز زنده ام. نفس ميکشم و خدا رو شکر ميکنم. اگه کمتر مينويسم به خاطر گرفتاريامه. البته تا باشه از اين گرفتاری ها باشه. درس و امتحان.

البته منم که تنبلم. وگرنه ميرسم يه چند خطی هم با امام زمانم درد دل کنم. ولی تازگيا نميدونم چرا احساس ميکنم بيرون از اين محيط خيلی راحت ترم. خيلی راحت تر ميتونم با امامم صحبت کنم و لی هيچ وقت دلم نيومده و نمياد که اينجا رو تعطيل کنم. هرگز اين کار و نميکنم. حاضرم مدتی طولانی ننويسم ولی اينجا رو داشته باشم. شما هم بياين سر بزنين. من سعی خودم و برای نوشتن ميکنم. تا چه پيش آيد.

اومدم بگم هنوز باهاتون هستم.

امام زمان هنوز با شما هستم و هنوز ازتون کمک ميخوام.

هنوز منتظر ظهورتون هستم.

 

اللهم عجل لوليک الفرج