لحظه ای با امام زمان (عج)
۱۳۸٦/٢/۳٠
برای يکبار هم که شده به ايستيم؟؟ ... نظرات() 

سلام پدر ؛

از آغاز شروع این وبلاگ تا حال ؛؛

این همه نوشته ؛

اما من همان هستم که بودم؟؟

از سر طلوع تا غروب؛از سر مشرق ترین قسمت این دل تا مغرب ترین آن؛

از سر دروغ و راست؛از سر اخلاص و ریا نوشتم؛

گاهی اوقات از این که برای گلی چون شما

می نوشتم ؛ اشکانم را روانه می کردم تا بار گناهان چشمانم را نبینی؛

گاهی اوقات از اینکه برای شما می نوشتم مغرور تکیه بر آبروی شما خود را بهشتی می دیدم؛

گاهی اوقات به خودم می گم تا کی می خوای ادامه بدی؛

گاهی اوقات روزی بار ها و بارها می نوشتم از پدرم ؛ از تاج سرم

همه و همه اما کجا ست عمل؛

تا کیشعار بدیم؛ تو خیابان راه بیفت و نظر افراد را در مورد پدری چون خود بپرس

همه اظهار لطف می کنند؛ اما بیش از۱۴۰۰سال است که منتظر ۳۱۳ نفر هستید

؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

پس راهش این نیست که فقط بنوسم و صفحه ای از نام یار پر کنم

باید عهدی ببندیم؛؛؛

از این به بعد قبل از هر گناهی به یاد شما می افتیم

و طوری به آسمان نگاه می کنیم گویی شما را می بینیم ؛؛

حال اگر خواستیم گناه می کنیم؛؛

نمی دانم چند نفر می توانند؛

شاید من ؛شاید شما

                                                                                                           

                      

                                                                                       نوشته شده توسط من

۱۳۸٦/٢/۳٠
برای يکبار هم که شده به ايستيم؟؟ ... نظرات() 
۱۳۸٦/٢/۱۳
آرام آمدی اما آرام نمی روی ... نظرات() 

آرام بود؛خیلی آرام

۳ سال سکوت و در خفا تبلیغ کردن؛ پیامبر را می گویم جد بزرگوارتان را؛

غصب شد ؛؛

به خدا قسم خلافت غصب نشد ؛

حیا غصب شد؛انسانیت؛؛ اینکه بدانیم که چی هستیم ؛

کی هستیم ؛برای چه آمدیم و برای چه و کجا میرویم غصب شد؛

اینکه بدانیم به سرور و مولایمان پیامبر اهانت نکنیم غصب شد؛؛

به خدا قسم حق دین و امیر المومنین غصب شد؛؛

اینکه امروز باید در دانشگاهها و...... اهانت به کسانی کنند که دنیا برای آن بزرگواران

پدید آمد غصب شد؛؛؛؛

............................                    ...........................                    ..........................

جنگ شد؛ سر ها را بریدند و بر نیزه نهادند؛

آنها فقط سر نبودند؛؛

آنها حقی بود برگردن ما و منتی بود از جانب خدا که دین حفظ شود؛؛

ما چقدر از شرمندگی دختر ۳ ساله در آمدیم؛

که حال به خود این چنین اجازه می دهیم که

این شویم که هستیم؛؛

این خبر که در مجامع عمومی اهانت می کنند جدید نبود ؛؛

به خدای احد و واحد قسم می خورم که پیامبر بعد اینها را هم به ما گفته اند؛؛؛

اما؛؛

در آخر پیامبر گرامی اسلام از جانب پروردگار عالی و تعالی می فرمایند؛

ای محمد ؛بدان که اگر تو و خاندانت نبودید؛

قطره ای باران بر زمین فرو نمی فرستادم؛

و علف هرزی را سبز نمی کردم؛.............

.................

حال دوست عزیز فهمیدی به چه کسی اهانت کردی؛؛

به خدا قسم اگر یک آن قیامت را تصور کنی که پیامبر به چشمانت نگاه می کنند ؛در حالی که امیر المومنین در کنارشان ایستاده و چهره ی پشیمانت را نظاره می کنند؛؛
این کار را نمی کردی ؛به خدا قسم نمی کردی؛؛

.......................

اگر حجاب ظهورت وجود پست من است؛

دعا نما که بمیرم چرا نمی آیی؛

 ........................

                                                                                       (نوشته شده توسط من)