لحظه ای با امام زمان (عج)
۱۳۸٩/۱٠/۳٠
اگه کمکم کنی میخوام برگردم ... نظرات() 

سلام امام زمان

خوبین؟

بعد از ٢ سال ننوشتن عجب حسی دارم.

شعف هیجان خوشحال سرزنده

به آغوش پدر بازگشته.

وه که چه احساس عالییه.

اللهم عجل لولیک الفرج