لحظه ای با امام زمان (عج)
۱۳۸٢/۱٢/۸
  ... نظرات() 

بر مشامم ميرسد هر لحظه بوی کربلا

 

سلام امام زمانم

خوبين؟

امروز سر کلاس معارف استادمون از امام علی (ع) يه حديثی گفت که من خيلی تکون داد.

ای خدا ، تا من اون حرفُ  دربارت زدم، زود اين حديث بهم نشون دادی.

آخه مدتيه که من يه نسبت بدی رو به خدا ميدادم. امروز بطور اتفاقی حديثی راجعبش خونديم که:
هيچ وقت خدا رو به ظالم بودن متهم نکنين.

شايد اگه اين حرف ُ به هر بچه ای هم بزنين تصديق کنه، ولی

ولی

ولی اين من بودم که تا امروز صبح اين نظر رو فقط و فقط درباره خودم داشتم.

من يه مشکلی دارم که تا امروز اونُ از ......... ( روم نميشه بگم) خدا ميدونستم. ولی امروز از امام علی ( ع) ياد گرفتم که ديگه هيچ وقت اون حرف نزنم. چشم. نمی زنم.

بگذريم.

محرم اومد و ........

محرم دوستت دارم، نه به خاطر شهيد شدن امام حسين (ع) ،

به خاطر اينکه وقت خوبيه برای صفا دادن به روحمون. برای توبه وقت خوبيه. برای دعا وقت خوبيه

برای به ياد آوردن نعمتهامون وقت خوبيه

تا حالا به نعمت < وجود> فکر کردين؟

همين که خدا ما رو سنگ نيافريد!!

همين که خدا ما رو يه افعی نيافريد!!

همين که به ما نعمت فکر کردن داد.

ميدونستين اختيار نعمت بزرگيه؟

از موضوع پرت شدم. يه چيز ديگه ميخواستم بگم.

يه خورده به خودمون به کارهامون فکر کنيم.

همين .

امام زمان ، برام دعا کنين ۲ هفته بيشتر تا کنکورم وقت ندارم. برام دعا کنين قبول شم.

قول ميدم مغرور نشم.

از دوستای خوبم هم التماس دعا دارم. مخصوصا ۱ نفر که تازگی باهاش آشنا شدم .

اسمش با ( آ ) شروع ميشه. برام دعا کن . منم برات دعا ميکنم. چون دعا در حق ديگری زودتر مستجاب ميشه.

اللهم عجل لوليک الفرج