لحظه ای با امام زمان (عج)
۱۳۸٢/۱٢/۱٢
  ... نظرات() 

امروز عاشوراست

امروز امام زمانم خون گريه کردند

منم گريه کردم اما .....

تو مجلسی نشسته بودم که هزار نفر يا بيشتر زن بودند و هزار نفر مرد.

همه گريه می کردند همه سينه ميزدند

خانومها جيغ ميزدند

يک لحظه به خودم اومدم ديدم به به همه عشاق امام حسين جمعند

نه يکی نه دو تا...

حالا اينجا فقط يه مجلسه ...

هزارتای ديگه تو تهرون/ ده هزار تای ديگه تو کل ايران / چند برابر اينها تو کشورهای مسلمون ديگه/ تو کربلا چه خبره.........

پس آدم کم نداريم. شيعه ها کم نيستند . دوستداران امام حسين کم نيستند

ولی.....ولی............................

نمی خواستم بگم ولی ميگم

پس کوشن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پس اون ۳۱۳  نفر کجان؟

امام زمانم خيلی دلم به حالتون سوخت. به تنهاييتون

از بين اين همه آدم واقعا ۳۱۳ تامون يار واقعی شما نيستيم تا قيام کنين!!

چه بد دوره زمونه ای شده.

من که باورم نميشه اين همه دم از شيعه بودنمون بزنيم ولی امام زمان قبولمون نداشته باشند.

خدايا کسی که برای غريبی حسينت گريه کنه جاش توی بهشته پس حتما برات ارج و قربی داره. خدايا به حق اون اشکها ازت ميخوام که ظهور امام زمانون رو نزديکتر کنی.

امام زمانم غريبه

غريبتر از امام حسين

ياران امام حسين ۷۲ تا بودند اما يارای امام زمانم هنوز معلوم نيستند.

امام زمان دوستت دارم.

اللهم عجل لوليک الفرج