لحظه ای با امام زمان (عج)
۱۳۸۱/٩/٢٤
چيزی به نام فکر ... نظرات() 
بنای آينده را با مصالح فکری بايد بسازيم.
خودمان بی خبريم که سعادت يا تيره‌ بختی را در زندگيمان با فکر خويش فراهم ميکنيم.