لحظه ای با امام زمان (عج)
۱۳۸۱/۱٠/٢٦
  ... نظرات() 
نشاط چشمها را پر فروغ، اندام را ظریف و قدم ها را محکم میکند. صدا را صاف تر میکند و تمام نیروی حیاتی را به فعالیت وا میدارد. در اشخاص با نشاط گردش خون سریعتر است، هوا بهتر وارد ریه می شود، صحت و سلامت در بدن ریشه می دواند و بیماری شکست می خورد.