لحظه ای با امام زمان (عج)
۱۳۸۱/۱۱/۱٢
  ... نظرات() 
سلام
حسابی گيجم. ديگه مغزم نمی کشه که بايد چکار کنم.
خدايا اونقدر کارام قاطی پاطيه که ميخوام برم بميرم.
هر ۱ روز که ميگذره ۱۰۰۰ تا برنامه جديد برام پيش مياد. دیگه خسته شدم.
امام زمان یه وساطتی بکنین تا من زودتر تکلیف خودم و بفهمم و درسترین تصمیم رو بگیرم.
امام زمان دستمُ بگیرین و با خودتون ببرین اونجایی که قراره برم. اونجایی که سرنوشتم منتظرم نشسته. دیگه از این بی تکلیفی حرصم در اومده