لحظه ای با امام زمان (عج)
۱۳۸۱/۱۱/۱۸
  ... نظرات() 
مرا دانی که بی تو حال چونست
بهر مژگان هزاران قطره خونست
تنم در بند هجر تو اسيرست
دلم در دست عشق تو زبونست
غم عشق تو در جان هيچ کم نيست
چه جای کم که هر ساعت فزونست
بوجهی خون همی بارم من از دل
که در عشق توام غم رهنمونست
اگر بخشود خواهی هرگز ای جان
بر آن دل جای بخشايش کنونست