لحظه ای با امام زمان (عج)
۱۳۸۱/۱۱/٢۸
  ... نظرات() 
ناراحتم از اينکه.........
تا وقتی همسرم بود ........
وقتی بلند ميشد و بهتون سلام ميداد ..منم پا ميشدم.
هر شب يادتون ميکرديم. هر شب برای فرجتون دعا ميکرديم
اما.......
اما با رفتنش ......
من موندمُ تنهايی
ديگه بهتون سلام ندادم هر چند که زياد يادتون بودم
الانم شبه و موقع خواب
موقع شکر گزاری از درگاه ابديت...
پس بشنو درد دل امشبم رو:

السلام عليک يا حجته الله
ممنونم که امروزم به خير و خوبی گذشت .
از خدا ميخوام که هر چه سريعتر رويت را ببينم ای ماه من
دوست دارم
به يادم باش. ميدونم که هستی ولی بيشتر باش
من به کمکات خيلی بيشتر از اينا احتياج دارم . دستمو بگير.
اللهم عجل لوليک الفرج
السلام عليکم و الرحمته الله و برکاته