لحظه ای با امام زمان (عج)
۱۳۸٢/٢/٢۱
  ... نظرات() 

امام زمان چطورين؟ حالتون خوبه. آقا اين روزها همه جشن می گيرن. ميدونين چرا؟ همه می خوان يه جوری دل شکسته حضرت زهرا و علی رو شاد کنن. بعد از اون همه مصيبت که بعد از شهادت پيامبر کشيدن. امام زمان من هم تنها به اميد اينکه يه لبخند رو لبهای آسمانی شما گذاشته باشم شادی می کنم. بشکن می زنم. آواز می خونم. بالا پایین می پرم. خدا يا هر چی دشمن امام زمانه که هدایت نمی شه ايشاالله نابود بشه. خدايا اوناييکه هزاران سال پيش کاری کردن که هنوز اشک تو چشمای امام زمان ما حلقه می زنه رو لعنت کن. خدا چرا ما باید تقاص این آدمای بدرو پس بدیم؟ خدا تو امام زمان رو بفرست من قول می دم ازش مواظبت کنم. خدا خدا ...
امام زمان کی میای؟
سوده ش۲