لحظه ای با امام زمان (عج)
۱۳۸٢/٢/٢٩
  ... نظرات() 
سلام امام زمانم
خوبين؟
من که امروز واقعا خوشحالم!
چرا؟
چون امام زمانم خوشحالن. چه خوشحالی از اين بالاتر؟
امام زمان ميلاد جدتون رو تبريک ميگم.
خوب من منتظر عيديم هستم. معمولا بزرگتر ها به ما کوچيکتر ها عيدی ميدن.
شما هم که بزرگ عالم هستين. پس بايد به ما يه عيدی درست حسابی بدين.
من منتظرم ها. اگر به من عيدی ندين آبروم ميره ها. اونوقت همه ميگن اين وبلاگش چاخانه.
و اما عيدی!!
به نظر من بايد از هر کسی در وسع خودش انتظار داشت.
پس ........