لحظه ای با امام زمان (عج)
۱۳۸٢/۳/۳۱
  ... نظرات() 
نزديک است
خيلی نزديک است.
همه چيز نزديک هم هستند.
امام زمان، ميبينين که در شهر چه خبر است!
خوشحالم.
از آمدنت خوشحالم.
از ديدارت خوشحال خواهم شد.
فقط به خاطر شما
فقط به خاطر خودم
اين خيزش شبانه............هر شب ادامه داره
منتظر ظهورت هستيم.

اللهم عجل لوليک الفرج