لحظه ای با امام زمان (عج)
۱۳۸٢/٥/۸
  ... نظرات() 

کجاست؟

قبر خلوت فاطمه کجاست؟

قبر مادر حسن و حسين کجاست؟

قبر مادرمون کدوم گوشه از اين زمين خاکيه؟

اصلا رو زمينه؟

يا تو آسمونا بايد دنبالش بگرديم؟

ای خدا چی ميشد اگه اماممون بينمون بودن؟

دستمون ميگرفتن ميبردن سر خاک مادرشون

می نشستيم،‌ شمع روشن ميکرديم، با محسنی که نيومده از اين دنيا رفت،درد دل ميکرديم. بلکه کمی سبک ميشديم.

آدم بعضی موقع ها دلش ميخواد با مامانش حرف بزنه، غمهاشو بگه

دردهاشو بگه

چه مادری بهتر از فاطمه؟

آيا تا حالا واقعا فکر کردين که حضرت فاطمه (س) مادرتون هستند؟

چه حالی بهتون دست ميده؟ چه حسی؟

يه مادر هجده ساله داشتن!

نميدونم بی سعادتيم ؟ نا لايقيم؟ چی هستيم که باعث اين همه دوری ما از خاندان پيامبر شده.

الان فقط يه امام زمانُ داريم. ولی همش با گناهامون فرجشون رو به عقب میندازيم.

ای خدا ما گناهکار، ما بنده بد،

تو که کريمی،‌ تو که بخشاينده ای، تو ببخش اماممون رو به ما

از همه دوستان در اين ايام التماس دعا دارم.

امام زمان التماس دعا مخصوص از شما دارم.

مشکل منُ بهتر از هر کسی ميدونين،‌ پس چشم اميدم به شماست.

اللهم عجل لوليک الفرج