لحظه ای با امام زمان (عج)
۱۳۸٢/٦/۸
  ... نظرات() 

سلام

بالاخره منم اومدم مشهد!

نايب الزياره همه هستم.

التماس دعا

اللهم عجل لوليک الفرج

من که دستم به شما نمی رسه امام زمان، اومدم پيش امام رضا تا کمی درد و دل کنم و عرض حاجت. آقا بدونين به نيابت از شما اومدم. آخه منه آلوده رو که راه نمی دن اينجاها. اما وقتی اسم شما روم باشه حتما راهم خواهند داد. آقا هر چی دارم از شما دارم. (سوده۲)