لحظه ای با امام زمان (عج)
۱۳۸٢/٧/۱٥
  ... نظرات() 

سلام امام زمان

خدا رو شکر از وقتی که باهاتون درد دل کردم، حال و روزم بهتر شده.

نا اميديه شديدی داشتم ولی کم کم به لطف شما دارم اميدوار ميشم به آيندام.

من اومدم تا دوباره ازتون معجزه بخوام.

من يک بار اين راه رو امتحان کردم و جواب داد، پس حتما امکانش هست که دوباره اين اتفاق بيفته!

دفعه پيش برای امتحان تافلم معجزه خواستم و شد. حالا هم برای ...... معجزه ميخوام.

درست نميدونم که اينجا اون کلمه رو بکار ببرم.

شما که ميدونين چی ميخوام، پس منتظرم.

همسرم ميگن: يه عهدی با امام زمان ببند، يه قولی بده.

باشه.

امام زمان عهد ميبندم که اگه گره از اين مشکله من باز شد، يه وبلاگ هم به زبان انگليسی براتون بنويسم. و قول ميدم تا اونجايی که ميتونم در راه شما خدمت کنم.

اين کاری که ميخوام برام انجام بدين، برای شما آسونه، هيچ کاری برای شما سخت نيست.

منم از خدا ميخوام کمکم کنه و در وفای به عهدم به شما چيزی کم نذارم.

نميدونم چرا اشکم در نمياد؟

چرا خواهش و تمنام اينقدر ساده شدن؟!!!

برای تافل من زار ميزدم و ازتون کمک ميخواستم ولی الآن نه.

فکر ميکنم دليلش اين باشه که اون موقع مطمئن نبودم که کمکم ميکنين يانه؟

ولی حالا حتم دارم، گمانم به يقين پيوسته، که در اين راه حتما معجزه ميکنيد و کمکم خواهيد کرد.

همه چيز تا ۲ هفته ديگه معلوم ميشه.

با قلبی مطمئن و روحی آرام به آينده ام می انديشم.

خدايا ظهور ولی نعمت ما را برسان

آمیـــــــــــــن