همشون ميتونن کمکم کنن ٫ولی نمی کنن.

/ 3 نظر / 11 بازدید
IRANI

تضاد فرهنگ ايران با اسلام http://www.derafsh-kaviyani.com/parsi/critiques.html

قاب قوسين

نه عزيز اشتباه ميگی ....... ای خواجه درد نيست وگر نه طبيب هست !!!!

مغرور گمراه

آقا نمیدونم دارم به کجا میرم.تا میخام یه کاری انجام بدم برای نزدیک شدن به خدا فکر که میکنم میبینم نیتم چیز دیگریه.آقا به این غلام حقیرت اگه نظر نکنی با سر یخوره زمین.اقا اگه دستمو نگیری دستمو یکی دیگه میگیره .آقا اگه تو ازمن بدت بیاد دیگه هیچکی تو عالم دوستم نداره. آقا اگه تو راه و رسم زندگیو یادم ندی خیلی آدم پستی ام.آقا خودم فکر میکنم کام درسته ولی اگه شما بهم نهیب نزنین همو راهو تا خود دره میرم.