سلام بر امام زمان جونم

خوبین؟

دوباره چند روزی میشه که اون حس آرامش دارم. همونی که ازش خیلی میترسم.

همونی که فکر میکنم خدا ولم کرده.

آهان، آره آره همونی که فکر میکنم دارم دیگ و دار به هم میزنم.

امام زمان حواستون به من و کارام هست دیگه؟

مرسی که هر لحظه بخوام با منین.

دوستون دارم.

 

/ 3 نظر / 17 بازدید

سوده خانم، پس مهدی در زندگیت چیکارس؟ ناظر از طرفه منه.

امیدوار

خوشا به حال آنان که در کلاس انتظار حتی یک روز هم غیبت ندارند ...