سلام
قرار بود ديگه ننويسم.2.gif ولی وقتی دیدم که سوده (۲) به کمکم اومد نمیدونین چقدر خوشحال شدم انگار نیروی تازه گرفتم پس مینویسم. اونقدر مینویسم تا خدا جوابمُ بده! نا امیدی از درگاه خدا = کفر به حق
اين و از اينجا NooriDarTarikiپيدا کردم .من که خوشم اومد شما رو نمیدونم.
زندگي موهبت است : بپذيريدش
زندگي زيبايي است : تحسينش كنيد
زندگي اندوه است : با آن روبرو شويد
زندگي تكاپوست است : به آن تن دهيد
زندگي شادماني است : با آن نغمه سر دهيد
زندگي تعهد است : به آن وفا كنيد
زندگي مصيبت است : بر آن غلبه كنيد
زندگي گرفتاري است : تحملش كنيد
زندگي رازاست : كشفش كنيد
زندگي لذت است : از آن بهره ببريد
زندگي اميد است : آرزويش كنيد
زندگي سفر است : به پايانش برسانيد
زندگي مسئله است : حلش كنيد
زندگي هدف است : به دستش آوريد
زندگي بازي است : با آن بازي كنيد
زندگي نبرد است : جرات مقابله با آن را داشته باشيد....

/ 1 نظر / 9 بازدید
mahdi

وا! چه حرفای ماهی! کاش خودت هم بهشون اعتقاد داشتی یا اگر هم داری نشون بدی. ما که نفهمیدیم تو کدوم طرفی هستی؟ با ما و خدایی یا پیرو خودت و هوای نفستی؟